Określ swoje cele biznesowe i zacznij projekt www > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Biznes  / Określ swoje cele biznesowe i zacznij projekt www

Określ swoje cele biznesowe i zacznij projekt www

Niezależnie od tego, jaki projekt webowy chcemy zrealizować, czy będzie to kampania online, wdrożenie systemu klasy CRM, czy też realizacja portalu internetowego, każdy z tych projektów – siłą rzeczy – ma realizować określone cele biznesowe – np. sprzedażowe, wizerunkowe, komunikacyjne. Projekty robione są „po coś” – decyzja o zainwestowaniu kapitału przedsiębiorstw w daną inwestycję musi wynikać z istnienia wyraźnej potrzeby biznesowej. Żeby agencja, software house czy każdy inny wykonawca projektu mógł go skutecznie zrealizować, jasne określenie i zakomunikowane celu biznesowego już na samym początku współpracy jest  niezbędne i staje się fundamentem dalszych działań. Okazuje się jednak, że w praktyce wcale nie jest to takie oczywiste i łatwe.


cele_biznesowe-18763-42452

Określenie celu, czyli co chcę osiągnąć?

Aby nasz projekt faktycznie realizował określony cel, na samym początku musimy go odpowiednio zdefiniować , a więc odpowiedzieć sobie na pytanie „co chcę osiągnąć?”. Tylko dobrze zdefiniowany cel biznesowy będzie fundamentem strategicznego (a więc nastawionego na realizację tego celu ) podejścia, które z kolei pozwoli nam finalnie osiągnąć efekt, który założyliśmy. Określenie celu jest więc jedną z najważniejszych czynności, jakie należy wykonać, planując projekt www, a jednak w wielu organizacjach ten etap jest pomijany, marginalizowany lub co najwyżej realizowany dla zasady. Jasne wyartykułowanie tego, czego oczekujemy, pozwala na określenie punktu, w którym jest organizacja i miejsca, do którego chce  ona dotrzeć. Dodatkowo, kiedy głośno powiemy sobie, co chcemy osiągnąć, działa to na nas motywująco – powstaje w ludziach tzw. napięcie twórcze, które motywuje nas do działania. Zdefiniowanie celu biznesowego jest więc elementem krytycznym i niezbędnym w całym procesie realizacji projektu internetowego i każdego innego.

Cel rodzi się z realnej potrzeby biznesowej

Żeby jednak cel biznesowy zaistniał, musi pojawić się coś, co go zainicjuje – cześć celów i projektów rodzi się z przypadku, część w wyniku analiz potrzeb przedsiębiorstwa, pozycji marki na rynku, analiz rynkowych, które wskazują kierunki rozwoju, analiz efektów sprzedażowych czy też potrzeby osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Zasadniczo więc cel  wynika z jakiejś konkretnej potrzeby biznesowej. Kierownicy projektu po obu stronach muszą mieć świadomość potrzeby, która zainicjowała projekt, w którym przyszło im wziąć  udział, a także mieć świadomość efektów, jakie cel ma zrealizować – daje to dużą pewność w poruszaniu się po poszczególnych etapach realizacji projektu, jego niuansach oraz stwarza możliwość znalezienia optymalnych rozwiązań w trakcie jego wdrażania. Najgorzej, kiedy cel biznesowy to coś w rodzaju zachcianki  „zróbmy sobie apkę, bo firma konkurencja taką ma” – zupełnie bez odpowiedzi na pytanie, po co mi ta apka i co mi da, a są to kluczowe pytania, które musimy sobie postawić. Każdy projekt www to więc konkretne działanie organizacji biznesowej, które ma realizować określoną funkcję, zapewniającą tej organizacji rozwój, usprawnienie procesów, optymalizację procesów, optymalizację kosztów, uzyskanie nowej jakości, czy też wyeliminowanie czynników, które są przyczyną hamowania rozwoju biznesu.

Jak określać cele?

Wiemy, że określanie celów biznesowych jest krytycznie ważne, ale co tak naprawdę oznacza dobrze zdefiniować cel?  Warto na taką potrzebę sięgnąć po klasyczną metodę SMART w definiowaniu celów. Przypomnijmy, jaki – wg niej – powinien być każdy określony cel:

 • Specific / konkretny, sprecyzowany – jednoznacznie i prosto zapisany, ale jednocześnie szczegółowo
 • Measurable / mierzalny – cel musi być mierzalny, aby nim zarządzać i móc stwierdzić, czy został zrealizowany i w jakim stopniu
 • Achievable / osiągalny – muszę mieć pewność, że cel przy posiadanych zasobach (czas, finanse, ludzie, wiedza, etc.) jest realny do wykonania
 • Relevant / istotny – skutek realizacji celu wprowadzi ważną zmianę, co motywuje, determinuje i działa na ambicję – muszę czuć, że realizacja celu to ważna i potrzeba rzecz
 • Time-defined / określony w czasie – muszę określić, na kiedy mam wykonać zadania, z jaką częstotliwością i na kiedy mają być gotowe poszczególne etapy realizacji celu

Jeśli mielibyśmy wskazać konkretne cele biznesowe, będące uzasadnieniem dla jakiegoś projektu webowego (serwisu www, systemu CRM, e-sklepu, etc.), to cele mogłyby mieć następującą postać:

 • Zmniejszenie kosztów dystrybucji informacji dla prasy i materiałów handlowych o 50 %
 • Zmniejszenie liczby połączeń telefonicznych odbieranych przez pracowników o 30 % dzięki implementacji rozwiązania do przyjmowania zgłoszeń online
 • Dotarcie do potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu – 10 leadów/ tydzień
 • Zmniejszenie kosztów biznesowych o 20 % w wyniku zwiększenia wydajności pracowników przez usprawnienie wykonywania przez nich czynności
 • Usprawnienie i przyśpieszenie procesowania zamówień o 30 % w ciągu pół roku.

Tak postawione cele są podstawą do dalszych rozmów – na ich podstawie określane są narzędzia i konkretne rozwiązania,  które posłużą do realizacji celu (np. budowa strony www czy systemu do zarządzania zamówieniami online).

Najczęściej spotykane cele biznesowe projektów www / IT/ marketingowych to

 • zwiększenie przychodów;
 • zabezpieczenie zasobów technologicznych organizacji;
 • zwiększenie satysfakcji klientów;
 • zwiększenie zadowolenia pracowników;
 • dostosowanie się do nowych przepisów;
 • zwiększenie efektywności.
  setki innych, indywidualnych celów biznesowych związanych z projektami www różnych firm, organizacji i instytucji

 

Definiowanie celu – czy to jest łatwe?

Odpowiedź jest krótka: nie jest – gdyby określanie celów biznesowych było łatwe, każda organizacja robiłaby to zawsze oraz dobrze i przypuszczać można, że konkretnie sprecyzowane cele, które zawarte byłyby w briefach projektowych czy zapytaniach ofertowych kierowanych do agencji, znacznie skracałyby komunikację, procedury i przyśpieszały wzajemne zrozumienie. Dlaczego? Ponieważ jedna i druga strona już na samym początku swojej relacji wiedziałyby, co i po co jest do zrobienia. Wbrew pozorom określenie tego wcale nie należy do najprostszych zadań, a firmy  wciąż często zaczynają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami od rozwiązań, narzędzi i technologii, które powinny być wtórne.  Definiowanie celów jest więc niezbędnym, ale i trudnym zadaniem, wymagającym rozważenia wielu czynników. Warto poświęcić na takie wyzwanie nieco więcej czasu i przeprowadzić np. sesję z osobami decyzyjnymi w organizacji i tymi, które uczestniczyłyby w projekcie w celu opracowania jego celów – najlepiej metodą SMART.

Sławomir Turkiewicz

Client Service Director


Napisz komentarz