Oprogramowanie dla firm budowlanych > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Biznes  / Oprogramowanie dla firm budowlanych
oprogramowanie dla firm budowlanych

Oprogramowanie dla firm budowlanych

Firmy budowlane zmagają się z takimi zadaniami, jak np. sprawne zarządzanie wieloma placami budowy i pracownikami, rozsianymi po różnych lokacjach. Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania może ułatwić zarządzanie budowami, a także usprawnić takie procesy, jak obieg dokumentów, planowanie działań oraz dokonywanie analiz biznesowych.

oprogramowanie dla firm budowlanych

Jakie problemy może rozwiązać oprogramowanie dla firm budowlanych?

Oprogramowanie dla biznesu usprawnia procesy firmowe, pozwala przyspieszyć pracę, zyskać większą kontrolę nad wykonywaniem zadań i finansami oraz umożliwia wyciąganie klarownych wniosków na podstawie zebranych działań. Tak przynajmniej sprawę można ująć ogólnie – każda branża i niemal każda firma ma specyficzne problemy, które powinny zostać rozwiązane przez wdrożenie oprogramowania.

W przypadku firm budowlanych, jednym z takich problemów są trudności w utrzymaniu sprawnego przepływu informacji na liniach budowa – księgowość oraz budowa – zarząd. Informacje o opóźnieniach, większych kosztach, braku materiałów i tak dalej, często docierają do osób decyzyjnych z opóźnieniem. To utrudnia szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe, a także zmniejsza kontrolę nad finansami.

Dla przedsiębiorstw budowlanych bardzo ważne będą również kontrola nad zaopatrzeniem – zamówieniami, stanami magazynowymi, dostawami. Brak materiałów budowlanych może wstrzymać całą budowę, niedoszacowanie zapotrzebowania oznacza niższą rentowność projektu niż zakładana. Podobnie istotne jest zawiadamianie o wszystkich opóźnieniach – często związanych z sytuacjami niezależnymi, na przykład pogodą – które mogą oznaczać przesunięcia także w innych projektach.

Oprogramowanie może pomóc przynajmniej częściowo zaradzić na ten problem. Za pośrednictwem systemu ERP można m.in. zdalnie przydzielać zadania czy śledzić ich realizację. W systemie można więc łatwo sprawdzić, czy nie doszło do opóźnień albo przekroczenia budżetu. Rozwiązania IT mogą być pomocne także przy składaniu zamówień, precyzyjnemu szacowaniu zapotrzebowania (np. dzięki elementom Business Intelligence, system może pomóc w szybkim estymowaniu na podstawie dotychczasowych projektów) czy zarządzaniu stanami magazynowymi (moduł/system WMA).

Kolejny kłopot dotyczy obiegu dokumentów – często związany z rozproszeniem pracowników, pełniących swoje zadania na budowach rozsianych po całym kraju, a nierzadko także kontynencie. Mimo postępującej cyfryzacji, w niektórych firmach część dokumentacji wciąż jest tworzona i przechowywana w formie papierowej. Może to dotyczyć na przykład deklaracji godzin pracowników – które ci najpierw uzupełniają ręcznie, potem przekazują do osoby nadzorującej budowę, i które następnie trafiają do głównej siedziby firmy. Blokuje to przepływ informacji, tworzy pole do błędów albo opóźnień (np. gdy jakiś dokument zginie, zostanie źle wypełniony) oraz potencjalnych nadużyć.

Wdrożenie systemu obiegu dokumentów, dostosowanego do workflow konkretnej firmy, pozwala na zmniejszenie ryzyka błędów, szybsze tworzenie oraz archiwizowanie dokumentów i przyspieszenie przepływu informacji.

Wreszcie – specyfika firmy budowlanych sprawia, że często posiadają park maszyn oraz flotę pojazdów (wynajętych lub własnych). Optymalne zarządzanie nimi to kolejne zadanie, którego realizacja może stać się prostsza dzięki profesjonalnym systemom.

Oprogramowanie dla firm budowlanych

Jakiego oprogramowania potrzebuje firma budowlana? Nie można tu wskazać jednego, złotego środka i odpowiedź na to pytanie brzmi „wszystko zależy od firmy”. Jako twórcy oprogramowania tworzonego na zamówienie wierzymy, że każde przedsiębiorstwo jest inne i potrzebuje innych – często dedykowanych – rozwiązań. Kluczowe jest więc zdiagnozowanie problemów, z którymi firma chce się uporać za pomocą oprogramowania oraz celów do osiągnięcia. Im są konkretniejsze, tym lepiej: takim celem może być np. przyspieszenie obiegu dokumentów o 50%, estymowanie zapotrzebowania na materiały budowlane z dokładnością 90% czy możliwość utworzenia harmonogramu prac szybciej niż dotychczas.

Może się zdarzyć, że firma będzie potrzebowała bardzo konkretnego systemu, na przykład wprowadzającego elektroniczny obieg dokumentów. Takie oprogramowanie może przyspieszyć wystawianie faktur, ułatwić wyszukiwanie potrzebnych plików, zarządzanie umowami, przechowywanie wszystkich informacji w jednym miejscu i sprawny przepływ dokumentacji pomiędzy biurami a budowami. Ze względu na szerokie potrzeby przedsiębiorstw z branży budowlanej zwykle jednak aby usprawnić wszystkie procesy wdrażają one albo kilka systemów, albo decydują się na jedno, bardziej kompleksowe oprogramowanie z podmodułami.

Co umożliwia oprogramowanie dla firm budowlanych?

Wysokiej jakości system ERP dla budownictwa, posiadający rozbudowane moduły, może wszechstronnie usprawnić zarządzanie firmą. Dzięki niemu możliwe są między innymi:

• Stała kontrola kosztów ponoszonych na budowach

• Bieżący dostęp do informacji o realizacji poszczególnych zadań oraz etapów budowy

• Zbieranie danych na temat działalności firmy, szybkie tworzenie analiz i raportów oraz dokonywanie na ich podstawie precyzyjnych estymacji

• Archiwizowanie wiedzy na temat klientów i podwykonawców oraz kontaktów z nimi. Ocenę LTV klientów oraz opłacalności współpracy z podwykonawcami

• Sprawne tworzenie harmonogramów i planowanie projektów

• Estymowanie kosztów projektów oraz nadzorowanie finansów

• Uporządkowanie dokumentacji, szybką obróbkę, archiwizację oraz przetwarzanie dokumentów

• Szybsze rozliczanie czasu pracy pracowników

• Zarządzanie parkiem maszyn oraz flotą.

Podobnych opcji potrzebują często nie tylko firmy budowlane, ale także przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej. W ich przypadku istnieje konieczność między innymi monitorowania wielu inwestycji – ich budowy, postępów prac, tworzenia harmonogramów, rentowności projektów, ale także dodatkowo zarządzanie sprzedażą i marketingiem.

Oprogramowanie dla firm budowlanych od Software House Intellect

Tworzymy oprogramowanie dedykowane – powstaje ono z myślą o konkretnym kliencie: jego wizji, oczekiwaniach i potrzebach. Oferujemy unikalne systemy, nad którymi pracujemy w ścisłej współpracy z zamawiającymi, dbając o to, aby jak najlepiej przysłużyły się realizacji celów biznesowych naszych partnerów. Świadczymy kompleksowe wsparcie na każdym etapie działań – od sprecyzowania pomysłu i ustalenie wstępnej specyfikacji przez kodowanie aż po wdrożenie systemu i wsparcie powdrożeniowe. Nasze projekty realizujemy w duchu zwinności, stawiając przede wszystkim na dostarczenie produktu, który faktycznie pomoże klientowi osiągnąć założone efekty.

W naszym portfolio znajdują się projekty realizowane dla przedsiębiorstw z różnych branż – także budowniczej. Jedna z naszych największych realizacji to system ERP, powstały we współpracy z firmą budowlaną, której zależało na usprawnieniu procesów związanych z obiegiem dokumentacji, rozliczeniami pracowników, zarządzaniu projektami oraz wprowadzeniu elementów Business Intelligence (w tym zbieranie danych, szybko tworzone raporty, ocena opłacalności współpracy z podwykonawcami).

Warto podkreślić, że dedykowane rozwiązania mogą rozwiązać nawet najbardziej specyficzne problemy firm z branży budowlanej. Jeden z klientów naszej bliźniaczej spółki Navifleet – Metrostav – potrzebował narzędzia, które umożliwi monitorowanie ilości przewożonego ładunku. Wykorzystanie urządzeń, zaprojektowanych specjalnie dla klienta, pomiaru wagowego i systemu, do którego automatycznie przesyła są informacje, umożliwiło precyzyjne określanie, ile kursów wykonują pojazdy – oraz ile dokładnie materiałów przewożą.

Interesuje Cię stworzenie systemu, który usprawni proces zarządzania firmą budowlaną? Umów się z nami na krótką, bezpłatną konsultację.

Magdalena Kubasiewicz

Product Manager


Brak komentarzy

Napisz komentarz