W jakich celach możesz wykorzystać BI w Twojej firmie? > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Biznes  / W jakich celach możesz wykorzystać BI w Twojej firmie?
BI w Twojej firmie

W jakich celach możesz wykorzystać BI w Twojej firmie?

Business Intelligence ułatwia podejmowanie decyzji w firmie oraz usprawnia wiele firmowych procesów. Dlaczego warto wdrożyć BI oraz w jakich celach można je wykorzystać?

Co zyskujesz dzięki Business Intelligence?

BI w Twojej firmie

Business Intelligence – ujmując sprawę w najprostszy sposób – oznacza zbieranie i porządkowanie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł, tak, by mogły zostać wykorzystane w celu uproszczenia procesów decyzyjnych w firmie. (Więcej na ten temat można przeczytać w naszym tekście „Czym jest Business Intelligence i jaką wartość może wnieść do Twojej firmy?”)

To, co dokładnie można zyskać dzięki BI, zależne jest w dużej mierze od specyfiki firmy, branży, zachodzących w nich procesów. Nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw, Business Intelligence w każdym przypadku jest więc wykorzystywane w odmienny sposób. Ogólnie jednak rzecz biorąc: BI przede wszystkim ułatwia podejmowanie decyzji oraz pomaga w udoskonalaniu wszystkich firmowych procesów.

Szybkie raporty i wizualizacja danych

Raporty dotyczące działalności firmy oraz prognoz na przyszłość są nieodłączną częścią niemal każdego przedsiębiorstwa. Podejmowanie decyzji bez oparcia w danych przypominałoby wróżenie z fusów – nigdy nie dałoby się przewidzieć rezultatów. Systemy BI pozwalają na tworzenie takich analiz, nawet bardzo przekrojowych, automatycznie, przy minimalnym udziale pracownika. Dzięki temu czas potrzebny na ich przygotowanie jest znacznie krótszy. Pozwala to nie tylko na szybsze podejmowanie decyzji, ale także zmniejszenie nakładów pracy (czyli również: jej kosztów) przy szykowaniu raportów. 

Systemy Business Intelligence są także dostosowane do kategoryzowania danych i przygotowywania ich tak, by były łatwe do odczytania – na przykład tworzenia estetycznych wizualizacji danych. Dzięki temu znacznie prościej zinterpretować statystyki i wyciągnąć z nich wnioski.

Co umożliwia BI?

Business Intelligence umożliwia stały dostęp do wszystkich istotnych danych – najczęściej uporządkowanych w sposób pozwalający na ich szybką analizę. Zwykłe systemy sprzedaży, CRM czy ERP zazwyczaj mają mniejsze możliwości. Najczęściej dostarczają one jedynie wycinki danych, co utrudnia wychwycenie prawidłowości. Nie zawsze też dostosowane są do umożliwiania bieżącego monitu – analizy na ich podstawie często wykonywane są cyklicznie. Systemy Business Intelligence dają szansę na szybkie wychwytywanie wszystkich zmian i problemów, diagnozowanie ich przyczyn oraz reagowanie na nie. Ponadto, dzięki temu, że BI zbiera dane bardzo różnorodne, daje lepszy podgląd sytuacji. Niektóre zjawiska mogą być składową różnych przyczyn – i zaobserwowanie ich powodów nie byłoby możliwe bez bardziej kompleksowego obrazu.

Co można wychwycić dzięki takim statystykom? Tym, co nasuwa się od razu, są na przykład nagłe spadki albo skoki sprzedaży/zysków oraz śledzenie trendów (zwłaszcza sezonowych). Business Intelligence pozwala jednak na znacznie głębsze analizy. BI może na przykład pomóc przy obliczeniu rentowności projektu – nie tylko podliczając nakłady finansowe na jego zrealizowanie (w tym pensje pracowników, ich noclegi i tak dalej) w stosunku do płatności, ale też porównując z innymi projektami. System Business Intelligence może także obliczyć LTV (life time value – czyli długoterminową wartość) klienta: posiłkując się informacjami o nim i jego zamówieniach. Dzięki stałemu gromadzeniu i analizowaniu danych system BI może utworzyć  bazy najbardziej zaufanych kontrahentów (zarówno klientów, jak i podwykonawców). BI może także na przykład porównywać osiągnięcia poszczególnych pracowników, przedstawiając raporty ich efektywności – co jest przydatne choćby przy podejmowaniu decyzji o awansach czy przyznawaniu premii. 

Tego typu analizy pozwalają więc między innymi na optymalizowanie budżetów, estymowanie zysków i sprzedaży, przewidywanie trendów na rynku, podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia, wybieranie najbardziej opłacalnych projektów i najlepszych kontrahentów, szybkie diagnozowanie pojawiających się problemów (na przykład ze sprzedażą, nierentownymi projektami, spadkiem wydajności pracowników) i wychwytywanie ich przyczyn. W konsekwencji więc: BI usprawnia zarządzanie firmą oraz pozwala na zwiększenie długoterminowych zysków.

Podsumowanie

Systemy Business Intelligence dają różne możliwości. Najlepiej sprawdzają się platformy dedykowane – od początku tworzone z myślą o potrzebach, procesach i celach konkretnej firmy. Na pytanie „w jaki sposób wykorzystać BI w firmie” należałoby więc odpowiedzieć „zgodnie ze swoimi potrzebami”. Firma realizuje setki projektów budowlanych w całej Europie? BI może być przydatne między innymi do gromadzenia w jednym miejscu informacji o nich, tworzenia bazy najbardziej zaufanych i najtańszych dostawców materiałów czy obliczania rentowności poszczególnych oddziałów (uwzględniając koszty, zyski i np. stan gospodarki danego kraju oraz przewidywania na przyszłość). Przedsiębiorstwo zajmuje się realizacją kampanii marketingowych? Systemy BI mogą określać ich skuteczność. Nie koniec jednak na tym: mogą również pomóc przy wychwytywaniu zależności, które sprawiły, że niektóre kampanie okazują się sukcesem, inne z kolei nie przyniosły spodziewanych rezultatów.  Dokonają tego, zbierając dane na temat przebiegu i wyników kampanii oraz analizując dziesiątki czynników, jak np. czas realizacji, rodzaj kampanii, osoby za nią odpowiedzialne, wybrane media i budżety. To zaś może pomóc w udoskonaleniu kolejnych działań.

Magdalena Kubasiewicz

Product Manager


Brak komentarzy

Napisz komentarz