System monitorujący stany magazynowe stojaków do przewozu stolarki otworowej > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Case study  / System monitorujący stany magazynowe stojaków do przewozu stolarki otworowej
system monitorujący stany magazynowe

System monitorujący stany magazynowe stojaków do przewozu stolarki otworowej

Dla Klienta z branży stolarki otworowej stworzyliśmy aplikację, która umożliwia kontrolę stanów magazynowych stojaków okiennych. Jak wyglądała nasza współpraca? Z jakimi wyzwaniami przyszło nam się zmierzyć? I w jaki sposób udało nam się spełnić oczekiwania Klienta? Zapraszamy do lektury!

system monitorujący stany magazynowe

Cele i wyzwania projektu

Głównym celem naszych działań było zaprojektowanie, a także wdrożenie aplikacji, umożliwiającej kontrolę stanów magazynowych stojaków okiennych, które w trakcie realizacji zamówienia są czasowe pozostawiane u klientów. Niestety problemem były ciągle ginące stojaki, o których odesłaniu zapominali klienci, gdy już odebrali swoje zamówienie.  Producent nie miał więc kontroli nad stanem magazynowym stojaków  – nie mógł monitorować, jaka jest ich aktualna liczba, w jakim miejscu się znajdują,  kto je otrzymał, kto zwrócił, czy zostały przyjęte na magazyn itp.

okna

Etapy i zwinny model współpracy

Naszą współpracę rozpoczęliśmy od rozmów, które pozwoliły nam szczegółowo poznać specyfikę branży, dotychczasowy sposób gospodarowania stojakami oraz wymagania i oczekiwania wobec oprogramowania. Na podstawie zdobytych informacji przystąpiliśmy do projektowania rozwiązania – czyli aplikacji serwerowej oraz mobilnej. Finalnym etapem było wdrożenie aplikacji oraz jej testowanie.

karteczki na tablicy scrum

Projekt realizowany był w modelu zwinnym, przy zastosowaniu frameworka Scrum, co pozwoliło na jego sprawne wdrożenie. Nad projektem pracował dedykowany zespół specjalistów, pozostający do wyłącznej dyspozycji Klienta. W trakcie dwutygodniowych iteracji zespół dostarczał wartość biznesową, czyli nowe funkcjonalności, gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

Założenia projektu

Nadrzędnym celem aplikacji jest możliwość kontroli i monitorowania stanów magazynowych stojaków okiennych. Wśród jej szczegółowych założeń realizujących ten cel, możemy wyróżnić:

  • możliwość katalogowania stojaków w jednej bazie
  • etykietowanie stojaków kodem kreskowym
  • podział stojaków na dwie kategorie – stojaki zwrotne i stojaki jednorazowe (tych nie monitorujemy)
  • przypisywanie okien do stojaków, a następnie stojaków do zamówień oraz pojazdu, którym dostarczane jest zamówienie
  • podgląd statusu stojaków – ile jest na magazynie, ile jest u klientów oraz czas, jaki długo znajduje się u klienta
  • podgląd lokalizacji stojaków – widok na mapie z lokalizacją, dane o adresie, dane o zamówieniu
  • skanowanie stojaków za pomocą urządzenie mobilnego (Android) z zainstalowaną aplikacją
  • aplikacja mobilna do szybkiego przyjmowania i wydawania stojaków
  • aplikacja przeglądarkowa dostępna za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej do wygodnego zarządzania stojakami

Charakterystyka aplikacji

Powstała aplikacja spełnia wszystkie z postawionych wyżej założeń. Jest to możliwe dzięki połączeniu sił specjalistów Intellect oraz Navifleet – zajmującego się monitorowaniem pojazdów. Kolaboracja ta umożliwia precyzyjny podgląd aktualnej lokalizacji stojaków na mapie, a także automatyczny zapis daty i godziny oraz współrzędnych GPS, pobranych z aplikacji Navifleet.

aplikacja mobilna

Aplikacja obejmuje odrębne role dla magazynierów, jak i administratorów systemu i przypisane im uprawniania. W ramach systemu magazynierzy mogą rejestrować wychodzące z magazynu stojaki, zarządzać stanem magazynowym, a także dodawać stojaki, które powróciły od klientów. Z kolei administratorzy mają możliwość dodawania użytkowników systemu, bazy pojazdów firmowych, podglądu i zarządzania stojakami, a także przeglądania raportów.

W jaki sposób,  w praktyce odbywa się kontrola stanów magazynowych? W przypadku wydania stojaków z magazynu, magazynier za pomocą aplikacji mobilnej skanuje stojaki, które opuszczają magazyn i znajdują się w pojeździe, w drodze do klienta. Następnie do zeskanowanych stojaków, przypisuje nr zamówienia oraz pojazd. Na podstawie tych danych system automatycznie rejestruje osobę, która wydała stojak, zapisuje datę wydania, a na bazie nr zamówienia zaciąga przez API dane klienta wraz z nr zamówienia.

spotkanie

Podobnie, lecz trochę krócej,  wygląd ta ścieżka w przypadku przyjęcia stojaków na magazyn. Z kolei, gdy stojaki zostają wydane klientowi – kierowca ustawia taką opcję w aplikacji mobilnej, robi zdjęcia pozostawionych stojaków, a system automatycznie pobiera dane geolokalizacji z aplikacji Navifleet, dzięki czemu można bez problemu monitorować ich aktualną lokalizację.

Moduły

System został wyposażony w liczne moduły, odpowiadające za jego kompleksowe i niezawodne działanie. Wśród nich możemy wyróżnić:

Moduł użytkowników

Pozwala na dodawanie nowych lub edycję danych już istniejących użytkowników systemu, a także dodawanie i edycję uprawnień i przypisywanie ról w systemie.

katalog stojaków

Baza stojaków

Umożliwia dodawanie nowych pojazdów do systemu, a także edycję bazy.

Baza pojazdów firmowych

Podobnie, jak baza stojaków, umożliwia wprowadzenie nowych pojazdów firmowych do systemu, a także edycję danych.

pojazdy i stojaki

Moduł kontroli stanów magazynowych

Moduł zawiera aktualny widok mapy z lokalizacją poszczególnych stojaków, co jest dostępne dzięki integracji z Navifleet. Obejmuje także widok listy z raportem dostępności, z danymi takimi jak – ile stojaków znajduje się na magazynie, a ile w terenie, jak długo stojak znajduje się poza magazynem, u jakiego klienta oraz jaki kierowca/pojazd pozostawił stojak. W module tym znajduje się także kompletna historia danego stojaka.

statusy stojaków

Moduł wydania i przyjęć stojaków

Moduł obejmuje formularze z danymi dotyczącymi – numerów stojaków, numerów zamówień oraz numerów rejestracyjnych pojazdów wraz z informacją, czy statusu danego stojaka, tzn. czy jest to jego wydanie, czy przyjęcie na magazyn.

Zastosowane technologie

W przypadku aplikacji serwerowej, przeznaczonej dla administratorów oraz magazynierów, logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.  Tworząc aplikację, korzystaliśmy z następujących rozwiązań technologicznych – nginx latest + http2 (push), PHP 7.3+  oraz MariaDB latest. Z kolei aplikacja mobilna dedykowana jest na urządzenia z systemem Android.

technologie

Podsumowanie

Stworzona przez nas aplikacja okazała się świetną inwestycją, której koszty zwrócą się najpóźniej w ciągu 6 miesięcy. Rozwiązała ona problem związany z ginącymi stojakami okiennymi i pozwoliła na stały monitoring ich przepływu. Dzięki niej, w prosty i intuicyjny sposób możliwa jest kontrola stanów magazynowych, czyli wydawania oraz przyjmowania stojaków – a dzięki współpracy z Navfileet – dostęp do aktualnej lokalizacji poszczególnych stojaków na mapie.  Aplikacja przyczynia się zatem do uporządkowania procesów firmowych, a tym samym umożliwia jeszcze efektywniejszą realizację celów biznesowych Klienta.

Anna Kaleta

Product Manager


Brak komentarzy

Napisz komentarz