Aplikacja mobilna do zarządzania przedszkolem i żłobkiem dla Inso > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Case study  / Aplikacja mobilna do zarządzania przedszkolem i żłobkiem dla Inso
rozliczenia w aplikacji

Aplikacja mobilna do zarządzania przedszkolem i żłobkiem dla Inso

Klient: Inso
Projekt: Aplikacja mobilna do zarządzania przedszkolami i żłobkami
Metodyka pracy: Scrum
Zespół: 6 osób
Technologie: React Native, REST API, Android, iOS

    rozliczenia w aplikacji

Kilka słów o Inso

Inso to system do zarządzania przedszkolami i żłobkami, który usprawnia codzienną pracę placówek oraz współpracę z rodzicami.

Poprzez aplikację mobilną rodzice mogą zgłaszać nieobecności dzieci. Na podstawie tych zgłoszeń aplikacja automatycznie przygotowuje i wysyła zamówienia do cateringu. Na koniec miesiąca Inso automatycznie generuje rozliczenia, wystawiam faktury i wysyła je do rodziców. Dzięki modułowi tablicy ogłoszeń i wbudowanemu komunikatorowi, aplikacja usprawnia codzienną komunikację dyrektorów i nauczycieli z rodzicami oraz wewnątrz placówki.

Jakie postawiono przed nami wyzwanie?

Aplikacja mobilną Inso jest integralną częścią systemu, z której na co dzień korzystają zarówno dyrektorzy placówek, jak również wychowawcy oraz rodzice dzieci. W związku z tym, nadrzędnym zadaniem było zaprojektowanie aplikacji, która będzie intuicyjna i łatwa w obsłudze, dla każdej z tych grup użytkowników.

aktualności w aplikacji

W trakcie pracy nad aplikacją nasi deweloperzy musieli zmierzyć się również z innymi, równie ważnymi wyzwaniami i zadbać o to, aby aplikacja:

  • obejmowała funkcjonalności, odpowiadające na liczne procesy zachodzące w systemie,
  • była szybka i wydajna, a także kompatybilna z systemami Android i iOS,
  • posiadała przejrzysty interfejs,
  • była użyteczna i pozwalała na swobodne korzystanie z wszystkich funkcjonalności,
  • umożliwiała deweloperom szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności, związanych z ciągłym rozwojem i doskonaleniem aplikacji.

Zespół

Oprogramowanie wraz z aplikacją mobilną replikowany jest przez dedykowany, 6-osobowy zespół składający się z: 4 deweloperów, product ownera oraz scrum mastera.

W jaki sposób pracujemy nad aplikacją?

Prace nad aplikacją i jej rozwojem prowadzone są nieustannie. W procesie tym wykorzystujemy analizę konkurencji, doświadczenia i wiedzę o potrzebach użytkowników, a także technologie, odpowiadające za niezawodność i nieprzerwane działanie. 

Analiza konkurencji

Przystępując do projektowania aplikacji, niezwykle ważnym elementem było poznanie konkurencji. W tym celu przeprowadziliśmy szczegółowe badania, w trakcie których przeanalizowaliśmy:

  • aktualnie dostępne rozwiązania na rynku,
  • sposób komunikacji i ofertę,
  • cechy wyróżniające poszczególne firmy na rynku,
  • bieżące trendy.

Zdobyte w ten sposób i starannie przepracowane informacje, pozwoliły nam zaprojektować aplikację posiadającą swoją unikalną wartość, a poprzez to jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników.

Budowa aplikacji na podstawie doświadczeń użytkowników

Aplikacja Inso od samego początku została zaprojektowana w ścisłej współpracy z użytkownikami. Opinie dyrektorów, nauczycieli czy rodziców są kluczowe, ponieważ to oni na co dzień używają aplikacji i tym samym najlepiej wiedzą, jakich funkcjonalności potrzebują lub czego im brakuje.

W ten sam sposób wygląda rozwój aplikacji – to w odpowiedzi na realne potrzeby użytkowników, do aplikacji wdrażane są nowe rozwiązania.   

lista płatności w aplikacji

Projekt i stały rozwój aplikacji

Największym wyzwaniem przy projektowaniu aplikacji mobilnej było jej połączenie z systemem dostępnym w wersji webowej, tak, aby nie powielać obecnych tam funkcjonalności oraz obniżyć koszty stworzenia aplikacji.

widok przedszkola

Mając to na uwadze, stworzyliśmy aplikację w technologii hybrydowej, gdzie część funkcjonalności osadzona została, jako webview (wbudowana przeglądarka). Pozwoliło nam to zaoszczędzić sporo pracy oraz uprościło proces aktualizacji aplikacji – dodanie nowej funkcji w systemie często nie wymaga aktualizacji samej aplikacji i dodatkowych kosztów z tym związanych.

obecności w przedszkolu

Co ważne, końcowy użytkownik nie jest w stanie rozpoznać, z jakiego elementu natywnego webview korzysta, w każdym przypadku aplikacja jest tak samo szybka i intuicyjna.

Warto również zaznaczyć, że prace nad aplikacją prowadzone są regularnie – nieustannie rozwijamy oprogramowanie i wdrażamy nowe funkcjonalności, odpowiadające na bieżące potrzeby użytkowników.  Nad projektem pracuje dedykowany zespół specjalistów, pozostający do stałej i wyłącznej dyspozycji. Rozwój aplikacji odbywa się w frameworku Scrum, w trakcie dwutygodniowych sprintów.

lista wydarzeń

Technologie

Aplikacja została wykonana w technologii React Native, dzięki której mogliśmy dostarczyć aplikacje zarówno na platformę Android oraz iOS z zachowaniem wysokiej wydajności i natywnych kontrolek tych systemów. Komunikacja aplikacji z backendem (systemem) odbywa się za pośrednictwem REST API.

Podsumowanie

Efektem naszych prac jest  intuicyjna, użyteczna i wydajna aplikacja Inso, służąca do kompleksowego zarządzania przedszkolami i żłobkami.

Aplikację charakteryzują liczne funkcjonalności, a także przyjazny i nowoczesny UX i UI – prosta i wygodna obsługa, która dzięki wersji mobilnej systemu jest jeszcze bardziej komfortowa i dostępna – 24/7, z dowolnego miejsca na ziemi.

Aplikacja wciąż jest rozwijana, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby użytkowników. Nowe funkcjonalności wdrażane są systematycznie przez dedykowany zespół deweloperów, nieustannie doskonaląc aplikację i rozwijając jej unikatową wartość na rynku.

Anna Kaleta

Product Manager


Brak komentarzy

Napisz komentarz