Zintegrowany serwis korporacyjny dla Grupy Azoty > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Case study  / Zintegrowany serwis korporacyjny dla Grupy Azoty

Zintegrowany serwis korporacyjny dla Grupy Azoty

Klient: Grupa Azoty
Projekt: Zintegrowany serwis korporacyjny
Metodyka pracy: Scrum
Zespół: 7 osób
Technologie: HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, NodeJS, PHP 7, MYSQL

Klient

Naszym klientem była Grupa Azoty S.A. – spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty. Grupa Azoty zalicza się do polskich liderów branży nawozowo – chemicznej oraz jest jedną z kluczowych grup kapitałowych na europejskich rynkach. W produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej – zaznacza jednak swoją obecność także na rynkach takich produktów jak m.in. melamina, alkohole OXO, biel tytanowa. W skład Grupy wchodzi ponad pięćdziesiąt spółek.

Grupa Azoty prowadzi intensywną działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą, stale się rozwijając oraz podejmując liczne inwestycje. Ze względu na dynamiczny wzrost, Grupa Azoty wciąż poszukuje nowych rozwiązań, które udoskonalą funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest system, którego stworzenie zostało nam powierzone.

Wyzwanie

 Klient postawił przed nami wyzwanie opracowania i stworzenia od podstaw zintegrowanego serwisu korporacyjnego, obejmującego kluczowe strony spółek w obrębie Grupy Azoty. Dotychczas każda ze stron funkcjonowała oddzielnie i była zarządzana przez odrębny panel administracyjny. 

Klient potrzebował zatem nowoczesnego i w pełni zintegrowanego serwisu, który będzie tworzył spójną prezentację wszystkich spółek. Serwis ma umożliwiać scentralizowane zarządzanie, posiadać integracje z giełdą, a także wysokie standardy bezpieczeństwa. 

Sporym wyzwaniem okazała się także ogromna ilość treści do przeniesienia z poprzedniego serwisu, w stosunkowo krótkim czasie. Ręczne kopiowanie tekstu, zdjęć i załączników byłoby bardzo czasochłonne. W tym wypadku, pojawiła się zatem potrzeba zautomatyzowanie tych czynności. 

Rozwiązanie – 18 stron spółek zintegrowane w jednym serwisie korporacyjnym, zarządzanych ze wspólnego panelu CMS

  Naszą odpowiedzią na potrzeby Klienta stał się zintegrowany serwis korporacyjny. Obejmuje on 18 stron spółek, które zarządzane są z jednego miejsca – wspólnego panelu CMS, umożliwiające tworzenie grup użytkowników i przypisywanie im opcji zarządzania, a także konfiguracji uprawnień, w ramach poszczególnych podstron, modułów, funkcji i ról.

 

 

Autorski system CMS

Autorski system CMS umożliwia komfortowe zarządzanie serwisem i poszczególnymi stronami z jednego miejsca oraz samodzielną obsługę treści przez użytkowników biznesowych. Gwarantuje również bezpieczny i wielopoziomowy proces autoryzacji uprawnionych użytkowników.

Panel CMS zawiera szeroki zakres funkcjonalności umożliwiających elastyczne zarządzanie treściami oraz możliwość rozbudowy poszczególnych segmentów, serwisów i wersji językowych. 

 Skrypt do przenoszenia treści

Problem ogromnej ilości treści do przeniesienia został rozwiązany dzięki wykorzystaniu narzędzia Selenium WebDriver, które pozwoliło na napisanie skryptów automatyzujących czynność przenoszenia treści.  W jaki sposób zadziałał taki skrypt? Przykładowo, po wejściu na stronę aktualności, skrypt zapisuje wszystkie linki z wszystkich podstron do newsów, które są na danej stronie spółki, po to, aby później każdą z nich odwiedzić i wywołać główny skrypt dodający treść bezpośrednio do bazy danych.  

Wykorzystanie skryptów znacznie przyspieszyło i ułatwiło przenoszenie dużej ilości treści.

 Najważniejsze funkcjonalności

Zarówno strona główna serwisu, jak i strony poszczególnych spółek wyposażone są w liczne moduły, zapewniające wysoką funkcjonalność. Do najważniejszych z nich należą m.in. oferta, inwestycje, przetargi i ogłoszenia czy REMIT – specjalny moduł agregujący informacje z wszystkich spółek o ewentualnych przerwach w produkcji czy awariach.

Poszczególne strony spółek oparte są na tej samej architekturze treści, natomiast widok ich podstron został dobrany indywidualnie, w zależności od danych, jakie prezentuje. Na każdej ze stron spółek dostępne jest wyszukiwanie tekstowe oraz wersja anglojęzyczna.

Serwis został dostosowany do słabowidzących, zgodnie ze standardem WCAG 2.0 AAA, co obejmuje 3-stopniowe powiększenie i kontrast obrazu oraz modyfikację wielkości czcionki. Zastosowane udogodnienia obowiązują również w wersji responsywnej serwisu. 

Integracja z giełdą

Autorski system CMS umożliwia akcjonariuszom bieżące monitorowanie statusu danej spółki. Moduł ‘relacje inwestorskie’ zawiera informacje dotyczące notowań na giełdzie, zarówno tych aktualnych (z ostatnich 15 min), jak również historycznych oraz wolumen. 

Dane historyczne i wolumen agregowane są do formy wykresu, który można filtrować według okresu oraz zakresu dat. Wykresy są generowana na podstawie danych pochodzących z API GPW, wskazanych przez Grupę Azoty.  

Wysokie bezpieczeństwo serwisu  

Z racji tego, że Grupa Azoty jest spółką skarbu państwa i agreguje wiele poufnych danych, szczególnie ważnym wyzwaniem było zapewnienie serwisowi wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

W tym celu zastosowaliśmy następujące rozwiązania:

-panel zarządzania ukryty jest pod subdomeną, a użytkownicy serwisu weryfikowani są trójpoziomowo,

– administrator serwisu sam ustala ilość nieudanych prób logowania, po których następuje blokada dostępu,

– kluczowe dane są maksymalnie zabezpieczone poprzez algorytmy szyfrujące,

-dane zabezpieczone są zgodnie z wytycznymi dokumentu OWASP Top 10,

-regularnie prowadzone są testy obciążeniowe serwisu.

Praca w modelu zwinnym  

Prace nad serwisem prowadzone były w modelu zwinnym, we frameworku scrum i odbywały się w dwutygodniowych sprintach, zakończonych demonstracją przyrostów, retrospektywą i protokołem odbioru.

Prace nad projektem rozpoczęliśmy od rozmów z Klientem, po to, aby jak najlepiej poznać jego problem, potrzeby, oczekiwania oraz specyfikę i model biznesowy, i na podstawie zdobytych informacji, móc zaproponować optymalne rozwiązanie. Następnie przygotowaliśmy specyfikację funkcjonalną, obejmującą wymagania techniczne serwisu, listę modułów oraz technologie. Kolejno opracowaliśmy makiety serwisu dla wszystkich stron spółek, prezentujące układ każdej podstrony we wszystkich serwisach. Finalnie przystąpiliśmy do kodowania oraz wdrożenia produkcyjnego. 

W ramach działań w metodyce zwinnej, Klient ściśle uczestniczył w realizacji serwisu i stanowił część zespołu projektowego.  Całość prac została zdekomponowana i podzielona na mniejsze elementy. Kolejność ich realizacji zależała od potrzeb Klienta, a także możliwości technicznych i produkcyjnych.

Zespół  

Serwis korporacyjny dla Grupa Azoty realizowany był przez 7- osobowy zespół, składający się z 3 backend developerów, 2 forntend developerów, 2 testerów oraz account managera. 

Efekt

Nowy zintegrowany serwis korporacyjny dla Grupy Azoty  www.grupaazoty.com zapewnił spójną prezentację wszystkich spółek, a także spełnił wszystkie założenia określone na początku realizacji projektu. 

Integracja z giełdą, pozwoliła na uzyskiwanie aktualnych danych dotyczących notowań poszczególnych spółek, jak również tych historycznych oraz wolumen, które prezentowane są w formie dynamicznych wykresów.

Zastosowane rozwiązania znacznie podniosły standardy bezpieczeństwa, a autorski system CMS dał możliwość komfortowego i scentralizowanego zarządzania wszystkimi stronami spółek z jednego miejsca.

Anna Kaleta

Product Manager


Brak komentarzy

Napisz komentarz