System CRM dla jednej z wiodących polskich marek > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Case study  / System CRM dla jednej z wiodących polskich marek
system crm

System CRM dla jednej z wiodących polskich marek

Dynamiczny rozwój firmy, powiększająca się sieć handlowa oraz coraz bogatsza oferta sprawiły, że nasz Klient – jedna z więdnących marek w swojej branży – potrzebował narzędzia, które podniosłoby jakość i wydajność pracy, usprawniło komunikację, a przede wszystkim zoptymalizowało zarządzanie partnerami handlowymi. Do naszych zadań należało wykonanie oprogramowania klasy CRM, który zrealizuje powyższe cele.

system crm

Cele i wyzwania

Klient posiada rozbudowaną sieć punktów sprzedaży – liczy ona ponad 300 partnerów handlowych w całej Polsce. Nieustanny rozwój oraz troska o najwyższą jakość świadczonych usług, zrodziły zapotrzebowanie na narzędzie, które pozwoli na optymalizację działań, a także komfortowe zarządzanie siecią handlową.

mapa polski z połączonym punktami dystrybucji

Potrzeby i oczekiwania

  • sprawne zarządzanie i usprawnienie komunikacji z partnerami handlowymi
  • możliwości kontroli nad działaniami partnerów i podnoszenia jakości obsługi
  • łatwy dostęp do danych strategicznych
  • możliwość gromadzenia w jednym miejscu wszystkich informacji handlowych oraz dotyczących obsługi klienta

Do naszych zadań należało stworzenie  tego w pełni profesjonalnego, funkcjonalnego i intuicyjnego w obsłudze systemu – czyli oprogramowania klasy CRM.

Stworzenie tak zaawansowanego systemu wiązało się z licznymi wzywaniami. Wśród tych, z którymi przyszło nam się zmierzyć w trakcie pracy, znalazły się m.in.: często zmieniające się warunki, wymagające natychmiastowej akceptacji oraz pozycja integratora API podmiotów zewnętrznych współpracujących z Klientem.

Etapy współpracy

Współpracę rozpoczęliśmy od analizy aktualnych rozwiązań, wykorzystywanych przy współpracy z partnerami handlowymi. Na podstawie zdobytych informacji oraz  gruntownej analizy potrzeb i oczekiwań oraz celów biznesowych, przygotowaliśmy specyfikację funkcjonalno – techniczną, która wyznaczyła nam przebieg dalszych działań.  Następnie zbudowaliśmy dedykowany zespół projektowy, pozostający do wyłącznej  dyspozycji. Kolejnym krokiem było przygotowanie makiet systemu, a następnie przystąpienie do prac programistycznych.

zespół ludzi pracujący nad projektem

Optymalizacja działań handlowych i sprawne zarządzanie relacjami z klientami – czyli kilka słów o wdrożonych funkcjonalnościach

Stworzony przez nas system CRM charakteryzuje się licznymi funkcjonalnościami. Trzonem oprogramowania są rozwiązania pozwalające na optymalizację działań przedstawicieli handlowych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu mechanizmów kontroli jakości obsługi świadczonej w punktach sprzedaży, informatyzację, pozwalającą na składanie zamówień bezpośrednio do systemów produkcyjnych firmy, a także stworzenie funkcjonalności elektronicznego rozliczania zamówień.

Oprogramowanie znacznie usprawnia zarządzanie relacjami z klientami, jak również optymalizację prowadzonych działań marketingowych. Wdrożone funkcjonalności pozwalają na przeprowadzanie analizy efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Google Ads oraz ich konwersji, a także obsługę leadów posprzedażowych pozyskanych ze strony WWW klienta. Umożliwiliśmy rejestrowanie kontaktów z klientem końcowym, m.in. poprzez utworzenie kartotek i prowadzenie historii kontaktów, oraz kalendarza z przypomnieniami.

zrzut ekranu statystyk z systemu

W ramach prac stworzyliśmy integrację z istniejącym już oprogramowaniem ERP, systemem do ofertowania, stroną WWW oraz systemami klasy marketing automation. Stworzyliśmy także  integrację z pocztą elektroniczną protokołami IMAP i SMTP. Wdrożyliśmy mechanizmy usprawniające procesy handlowe – analizę lejków sprzedażowych i komunikację sprzedażową oraz posprzedażową.

Jaki technologii użyliśmy?

Pracując nad systemem CRM, korzystaliśmy z licznych technologii, odpowiadających za jego jakość, niezawodność oraz płynność pracy. Wśród nich znalazły się: PHP 7.2, Intellect MVC framework, JavaScript ES6, Bootstrap, REST, Twig, MariaDB, SASS, Webpack, Node, NPM, Docker, gitlab, CI/CD.

programista w czasie pracy

Zwinny model współpracy

Ze względu na złożoność systemu i wymagany szybki time-to-market, prace nad systemem prowadzone są w ramach Scrum modelu zwinnego, a dedykowany zespół dostarcza gotowe funkcjonalności w dwutygodniowych iteracjach.

Na czym dokładnie polega ten model współpracy? M.in. na często przeprowadzanych  kontrolach oprogramowania, zarówno pod kątem jakości kodu,  jak i zgodności z założonymi celami. Dedykowany zespół programistów pracuje blisko Klienta i w trakcie trwania projektu, pozostaje cały czas do jego dyspozycji.

Jednym z kluczowych oczekiwań była wysoka wartość biznesowa oddawanego oprogramowana w każdej iteracji. W podejściu zwinnym wszystkie elementy procesu wytwórczego są widoczne i dostępne od ręki. Podejście takie gwarantuje szybki time-to-market oraz natychmiastową adaptację do warunków rynkowych.

Praca nad projektem rozpoczyna się jednodniowym Kick-Off’em, w którym przedstawiony jest zespół posiadający wszystkie kompetencje potrzebne do wykonania projektu, przeprowadzamy krótkie szkolenie z Agile (podejścia zwinnego do wytwarzania oprogramowania) oraz frameworka Scrum, według którego będziemy się poruszać w trakcie całego trwania projektu.

spotkanie zespołu agile

Praca nad produktem trwa od paru lat i wciąż jest kontynuowana. Wspólne rozumienie zagadnień projektowych pozwoliło w późniejszym czasie na rezygnację ze standardowej roli Product Managera, a zespół developerski współpracuje bezpośrednio z Klientem.

Podsumowanie – efekty i perspektywy

Efektem naszych prac jest profesjonalny, kompleksowy i wyposażony w liczne funkcjonalności system CRM, który optymalizuje proces zarządzania rozbudowaną siecią sprzedaży. Usprawnienia w działaniach firmy wsparte stworzonym przez nas oprogramowaniem uwidoczniły potrzebę wprowadzenia do systemu rozwiązań aktualnie dostarczanych przez oprogramowanie 3rd-party, czyniąc system CRM centralnym narzędziem w zarządzaniu sprzedażą. Wdrożenie systemu wpłynęło na usprawnienie komunikacji z partnerami handlowymi, poprawę kontroli wydajności pracy, a także jakości obsługi klientów.  Oprogramowanie jest nieustannie doskonalone i rozbudowywane o nowe mechanizmy, tak, aby jak najlepiej dopasować jego funkcjonalności do celów biznesowych.

Anna Kaleta

Product Manager


Brak komentarzy

Napisz komentarz