Projekt 1:

image

Navifleet sp. z o.o. (dawniej Intellect Spółka Cywilna Dusza Krzysztof Smoleń Wojciech) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt. "Opracowanie hybrydowej technologii analizy obrazu z przeznaczeniem do monitorowania dostępności miejsc parkingowych ".

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowego systemu wizyjnej identyfikacji wolnych miejsc parkingowych.

Efekty projektu

Będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w miastach, przez z jednej strony precyzyjne wskazanie wolnego miejsca oraz drogi do niego oraz możliwość wcześniejszego, przed wjazdem, sprawdzenia zajętości miejsc, w przypadku stwierdzenia przez kierowcę, że wolnych miejsc jest zbyt mało i straci zbyt dużo czasu na szukanie wolnego miejsca może on wybrać dojazd komunikacją publiczną lub innym środkiem transportu.

Termin realizacji

01.05.2018 – 30.04.2020

Wartość projektu

4 749 323,95 zł

Kwota dofinansowania

3 706 509,00 zł

Projekt 2:

image

Navifleet sp. z o.o. (dawniej Intellect Spółka Cywilna Dusza Krzysztof Smoleń Wojciech), realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw pt. " System zwiększający efektywność eksploatacji floty pojazdów spalinowych i elektrycznych bazujący na ocenie stylu jazdy kierowców"

Cel projektu

Stworzenie systemu do oceny stylu jazdy kierowcy, a docelowo, po zakończeniu projektu, implementacja wypracowanego algorytmu w Navifleet jako nowego modułu.

Efekty projektu

Będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w miastach, przez z jednej strony precyzyjne wskazanie wolnego miejsca oraz drogi do niego oraz możliwość wcześniejszego, przed wjazdem, sprawdzenia zajętości miejsc, w przypadku stwierdzenia przez kierowcę, że wolnych miejsc jest zbyt mało i straci zbyt dużo czasu na szukanie wolnego miejsca może on wybrać dojazd komunikacją publiczną lub innym środkiem transportu.

Termin realizacji

01.05.2020 – 28.09.2021

Wartość projektu

1 086 312,14 zł

Kwota dofinansowania

624 690,15 zł