INTELLECT S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie hybrydowej technologii analizy obrazu zprzeznaczeniem do monitorowania dostępności miejsc parkingowych”


Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowego systemu wizyjnej identyfikacji wolnych miejsc parkingowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 706 509,00 zł
INTELLECT_logo_tagline_COLOR_RGB

Skontaktuj się bardziej