Systemy dedykowane

ze specjalistami w dziedzinie systemów szytych na miarę
Dojrzałe organizacje potrzebują dopracowanych rozwiązań, oddających precyzyjnie unikalność procesów wypracowanych empirycznie przez lata prób, błędów, porażek i spektakularnych sukcesów. Żadne oprogramowanie SaaS nie zapewni idealnego dopasowania do specyfiki organizacji.
Oprogramowanie dedykowane odzwierciedla potrzeby konkretnego biznesu i konkretnych procesów. Nie ma tutaj miejsca na ustępstwa, naginanie firmowych standardów do funkcjonalności aplikacji, zmian w procedurach firmowych pod oprogramowanie itp. itd.

Pracę nad systemami dedykowanymi prowadzimy w modelu zwinnym we frameworku Scrum. Oznacza to często przeprowadzane kontrole oprogramowania zarówno pod kątem jakości kodu jak i zgodności z wizją Klienta oraz wprowadzanie wymaganych poprawek i regulację w procesie wytwarzania. Dedykowany zespół programistów pracuje blisko Klienta i jest de facto na jego wyłączność. Wszystkie elementy procesu wytwórczego są widoczne i dostępne od ręki.

Podejście takie gwarantuje szybki time-to-market, natychmiastową adaptację do warunków rynkowych i w konsekwencji sukces przedsięwzięcia.

Zobacz case study systemów dedykowanych

Navifleet - system monitoringu GPS pojazdów
Platforma do wypożyczania pojazdów
System sprzedaży biletów online
System cyfrowej reklamy Digital Signage
Place2Park - Aplikacja wyszukująca miejsca parkingowe
System CRM dla jednej z wiodących polskich marek
Zaawansowany system ERP dla firmy z branży budowlanej
System B2B dla hurtowni z branży spożywczej
System monitorujący stany magazynowe stojaków do przewozu stolarki otworowej
Twój system dedykowany
Jak pracujemy
Kick-off
Praca nad projektem rozpoczynamy jednodniowym wydarzeniem Kick-Off. Jest to spotkanie inicjujące, na którym wprowadzamy cały zespół w charakter projektu, określamy ryzyka, prognozujemy daty wydań oraz pracujemy nad zrozumieniem celu biznesowego Klienta.

Przedstawiamy zespół, który będzie pracował wraz z Klientem nad jego rozwiązaniem oraz omawiamy zasady współpracy, przeprowadzając krótkie szkolenie ze Scrum.

Na koniec dnia przeprowadzamy pierwszą retrospektywę, na której na świeżo możemy się odnieść do wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu całego dnia.

W zależności od wielkości projektu, przeprowadzamy ją w dzień Kick-off’u lub w kolejnym dniu. Wraz z Klientem budujemy wstępną mapę systemu, dekomponując wymagania projektowe tak, by przybliżyć się do miejsca, w którym będziemy wiedzieć, co wykonamy w pierwszym etapie produkcji.
Planowanie sprintu
Pierwsze wydarzenie, które rozpoczyna iterację (w Scrum nazywaną sprintem). Klient decyduje, co chce otrzymać, a zespół developerski określa, jak to wykonać i prognozuje maksymalnie precyzyjnie termin dostarczenia wymagań Klienta. Podczas wspólnej pracy wyłania się cel i plan najbliższego sprintu. Definiowane są kryteria odbioru wytworzonego fragmentu oprogramowania.
Development
Zespół developerski posiadając plan przystępuje do pracy developerskiej, aby zrealizować cel określony podczas planowania. Codziennie, na 15-minutowych spotkaniach sprawdza, czy prace posuwają się zgodnie z planem sprintu oraz określa plan na najbliższy dzień. W trakcie trwania sprintu rozpoznawany jest również plan na kolejny sprint i uszczegóławiane są jego aspekty. Gotowe rozwiązania są demonstrowane Klientowi, omawiane i dyskutowane.
Przegląd i demo wytworzonego rozwiązania
W ostatni dzień sprintu przedstawiane jest wytworzone rozwiązanie, które jest funkcjonalnie pełne i możliwe do instalacji w środowisku produkcyjnym, jeśli Klient wyrazi taką chęć. Omawiane są również wszystkie zdarzenia, które wystąpiły podczas pracy nad rozwiązaniem, zarówno napotkane przeszkody jak i optymalizacje względem planu sprintu.
Retrospektywa
Ostatnie wydarzenie w sprincie. Jest to okazja do usprawniania zespołu w każdym aspekcie jego działania. Każdy członek zespołu (Klient i zespół developerski) może zgłosić swój pomysł na usprawnienie pracy nad projektem. Spotkanie kończy się ustaleniem, które konkretne usprawnienie będzie wprowadzone w najbliższym sprincie.

Scrum?

„Scrum to metoda organizacji pracy zespołu, który pracuje nad rozwojem produktu. Praca w Scrumie odbywa się w krótkich iteracjach, zwanych „sprintami”. Każdy sprint trwa nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. W kolejnych sprintach powstają gotowe przyrosty produktu. Zespół sam organizuje swoją pracę w sprincie. Każdy sprint rozpoczyna się od planowania, podczas którego ustalana jest lista najbardziej wartościowych rzeczy do zrobienia. W trakcie sprintu, zespół codziennie spotyka się, żeby przygotować plan działań na najbliższe dwadzieścia cztery godziny pracy. Pod koniec sprintu odbywa się wspólny przegląd produktu. Sprint kończy retrospektywa, w trakcie której zespół analizuje swój dotychczasowy sposób pracy oraz planuje usprawnienia." – Mariusz ChrapkoPobierz i zobacz naszą prezentację o Scrum >>Przeczytaj przewodnik po Scrum >>
INTELLECT_logo_tagline_COLOR_RGB

Skontaktuj się bardziej