Kim jest Klient

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne to ogólnopolska organizacja, skupiająca specjalistów z dziedzin ekonomii, gospodarki oraz polityki. Ważną misją Instytucji jest organizacja konferencji naukowych oraz corocznych Kongresów Ekonomistów Polskich.

Jaki był cel

Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym trwa niezmiennie od kilku lat i obejmuje realizację kilku serwisów internetowych oraz bieżącą administrację głównej witryny www Instytucji.

Co zrobiliśmy

Dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy serwisy www: krakow.pte.pl, owe.pte.pl, kongres.pte.pl. Do bieżących zadań naszej agencji należy także administracja w zakresie obsługi głównego serwisu internetowego pte.pl.

Warszawa

ul. Nowy Świat 49
tel.: +48 22 55 15 401
00-042 Warszawa