Słownik e-marketingu

SVG

Z ang. Scalable Vector Graphics - jest to formatem grafiki wektorowej 2D - dostępny w ramach wolnej licencji,bez ograniczeń patentowych, stworzony na potrzeby użytku na stronach WWW. Dzięki temu, że obrazy zapisane w tej postaci nie są mapą bitową, ale opisane w postaci matematycznych funkcji krzywych, mogą być dowolnie skalowane i animowane bez utraty jakości, z zachowaniem wysokiej płynności działania.

Format jest wspierany przez wszystkie wiodące przeglądarki internetowe, w wielu przypadkach pozwala w połączeniu z JavaScriptem oraz jQuery łatwo uzyskać efekty, które do niedawna były dostępne jedynie za pomocą technologii Flash.