Słownik e-marketingu

Social Media

Social Media, czyli media społecznościowe, to platformy internetowe (serwisy, portale, inne) służące do masowej komunikacji oraz interakcji użytkowników Internetu. Najbardziej znane portale – Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, Nk) pozwalają na tworzenie społeczności internetowych, w ramach których możliwie jest wymienianie informacji w dowolnej, multimedialnej formie. Social media to jednak także doskonały sposób na dotarcie do konsumentów z przekazem reklamowym. Główną zaletą przeprowadzania kampanii reklamowych w mediach społecznościowych jest możliwość targetowania reklamy - grupę docelową możemy określić na podstawie płci, wieku czy zainteresowań odbiorcy.