Słownik e-marketingu

Reklama internetowa

Reklama internetowa to forma marketingu przy wykorzystaniu sieci Internet. Jej funkcja jest taka, jak w przypadku tradycyjnej reklamy – telewizyjnej, radiowej bądź prasowej, a zatem informowanie klientów o produkcie, usłudze bądź marce oraz nakłonienie do zakupu, jednak narzędzia i sposób oddziaływania znacznie się różnią. Przede wszystkim reklama internetowa często ma charakter interaktywny, a zatem odbiorca ma wpływ na jej zawartość. Kolejną znaczną różnicą między reklamą internetową a standardową, jest możliwość dotarcia tej pierwszej do wybranej grupy docelowej, co przekłada się na jej skuteczność. Ważną cechą reklamy internetowej jest także jej mierzalność – ilość kliknięć i wyświetleń reklamy można ściśle zbadać.