Słownik e-marketingu

Programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe to długotrwałe działania marketingowe, których zasadniczym celem jest nakłonienie konsumenta do ponownego zakupu produktu czy usługi oraz budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji między firmą a jej klientami. W tym celu programy lojalnościowe bazują na strategii oferowania rozmaitych korzyści klientom , np. rabatów, kart podarunkowych, co przyczynić się ma do zwiększania sprzedaży i budowania pozytywnej więzi z klientem.