Słownik e-marketingu

PHP

PHP jest obiektowym językiem programowania, zaprojektowanym do dynamicznego generowania stron i aplikacji webowych, np. takich jak fora internetowe, sklepy, klienty baz danych, klienty poczty, aplikacje B2B, systemy mailingowe itp. Wg statystyk Web Technology Surveys obecnie ponad 80% domen internetowych jest obsługiwanych przez jego różne wersje - tj. ponad czterokrotnie więcej niż kolejny w stawce ASP.NET.

W praktyce skrypt na serwerze napisany w języku PHP przyjmuje i rozpoznaje żądania wysyłane przez przeglądarkę, odpowiada za połączenie i pobieranie informacji z bazy danych, a wynikiem działania jest wygenerowany kod strony do wyświetlenia zwracany do przeglądarki użytkownika. Programy napisane w PHP mogą również generować i przetwarzać grafikę, dokumenty tekstowe (np. PDF), arkusze danych, wysyłać wiadomości e-mail i SMS - przy zastosowaniu dodatkowych bibliotek lista zastosowań na potrzeby rozwiązań internetowych jest praktycznie nieograniczona.