Słownik e-marketingu

jQuery

Jest to najpopularniejsza biblioteka programistyczna dla języka JavaScript na potrzeby tworzenia dynamicznych stron WWW. Ułatwia korzystanie z natywnego języka, m.in. manipulowanie drzewem dokumentu, zarządzanie zdarzeniami przy zachowaniu wysokiej wydajności aplikacji.

Umożliwia i znacząco przyspiesza tworzenie zaawansowanych animacji, dynamicznych menu nawigacyjnych, galerii, jak również asynchroniczne pobieranie danych.