Słownik e-marketingu

JavaScript

JavaScript, w skrócie JS to skryptowy język programowania, obsługiwany przede wszystkim przez przeglądarki internetowe. Umożliwia tworzenie interaktywnych i dynamicznych stron internetowych - odpowiada za reagowanie na zdarzenia (np. kliknięcie, wskazanie myszą), często sprawdzanie poprawności formularzy.

Zapewnia obsługę zaawansowanych animacji na stronach, dynamiczne wczytywanie treści (AJAX). Ze względu na coraz lepsze wsparcie w przeglądarkach, skutecznie wypiera z tych dziedzin aplety Java i skrypty Flash. Przeważnie nie jest obsługiwany przez szkodliwe roboty internetowe, dzięki czemu umożliwia tworzenie skutecznych zabezpieczeń treści i formularzy na stronach.

W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje również serwerowa odmiana JavaScriptu.