Słownik e-marketingu

HTML

Z ang. HyperText Markup Language - hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Kod HTML to zestaw instrukcji dla przeglądarki, jak ma zostać wyświetlony konkretny widok danej strony internetowej.

Definiuje tytuł i metadane dokumentu, rozkład treści, pozwala na osadzanie grafiki, umożliwia tworzenie aktywnych odnośników i formularzy. Najnowsza odmiana - HTML5 posiada zaawansowaną obsługę multimediów - w tym dźwięku i video, jak również grafiki wektorowej (np. SVG).