Słownik e-marketingu

CSS

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets - CSS) to język opisujący sposób prezentacji stron internetowych, opracowany i rozwijany przez organizację W3C. Dla przeglądarki internetowej jest zestawem reguł opisujących - poza podstawową strukturą dokumentu (np. HTML) - formę wyświetlania poszczególnych elementów. Definiuje zatem krój i rozmiar czcionek, marginesy i odstępy, kolory tekstu i tła, położenie danego elementu względem innego, wymiary grafik itp.

Najnowsza odsłona - CSS3 - w różnym stopniu wspierana przez przeglądarki - oferuje zaawansowane możliwości płynnych animacji, wielokolumnowy układ tekstu, gradientowe kolory, półprzezroczystości, dynamiczne zaokrąglenia itp.