Zaawansowany system ERP dla firmy z branży budowlanej > Blog Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Intellect / Case study  / Zaawansowany system ERP dla firmy z branży budowlanej
zaawansowany system erp

Zaawansowany system ERP dla firmy z branży budowlanej

Dla naszego Klienta – jednej z wiodących firm z branży budowlanej – zaprojektowaliśmy dedykowane oprogramowanie klasy ERP, odpowiadające za pełną optymalizację procesów biznesowych związanych z prowadzoną działalnością. Jak wyglądały kulisy naszej pracy? Z jakimi wzywaniami przyszło nam się zmierzyć? I najważniejsze – czy udało się nam spełnić oczekiwania Klienta? Czas na podsumowanie działań i przyglądnięcie się efektom naszej pracy.


zaawansowany system erp

Dlaczego system ERP?

Dane to obecnie jeden z kluczowych zasobów każdego przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym więcej danych, z którymi przychodzi się zmierzyć. W związku z tym coraz powszechna staje się informatyzacja procesów zarządczych, pozwalająca na uporządkowanie i usystematyzowanie dużych zbiorów danych.

elementy systemy klasy erp

Systemy ERP, bo o nich mowa, obejmują całość procesów produkcji i dystrybucji przedsiębiorstwa. Dedykowane oprogramowanie klasy ERP – czyli takie, które idealnie odpowiada potrzebom i specyfice branży – pozwala na integracje działań przedsiębiorstwa, usprawnienie komunikacji i przepływu informacji, obiegu dokumentów oraz znaczne uproszczenie procesów zachodzących wewnątrz firmy.

Potrzeby, wyzwania i cele

Nasz Klient – właściciel jednej z wiodących, polskich firm budowlanych, posiadającej swoje oddziały zarówno w kraju, jak i za granicą, dotychczas korzystał z już systemu ERP. Niestety nie spełnił on oczekiwań – nie był rozwiązaniem dedykowanym, w związku z czym posiadał wiele zbędnych funkcji, z których Klient nie korzystał i zarazem brakowało w nim takich, które precyzyjnie odpowiadałyby wymaganiom i specyfice biznesu. Przez ten fakt, Klient nie mógł rozwijać swojej działalności w takim stopniu i w takim tempie, jakby tego oczekiwał.

W związku z powyższym, Klient postanowił zainwestować w stworzenie dedykowanego rozwiązania – oprogramowania ERP, uszytego na miarę indywidualnych potrzeb. Do naszych zadań należało zatem zaprojektowanie profesjonalnego i w pełni funkcjonalnego narzędzia, które zapewni skalowalność i szybkość działania, przy wielu dokumentach w obiegu oraz punktach ich kontroli, przeprowadzanej przez wielu użytkowników.

W jaki sposób zrealizowaliśmy projekt ?

Prace nad tym systemem rozpoczęliśmy od analizy aktualnych rozwiązań ERP w organizacji klienta. Tak jak już wspomnieliśmy, Klient korzystał w przedsiębiorstwie z analogicznego rozwiązania, które jednak nie spełniło swoich założeń. Naszym zadaniem było zatem dokładne zbadanie obecnego oprogramowania i wyciągnięcie wniosków – gdzie leżał błąd i co było przyczyną takiej sytuacji.

Następnie przystąpiliśmy do szczegółowej analizy procesów zachodzących w organizacji, będącej fundamentem optymalizacji działania. Zebranie i usystematyzowanie wszystkich etapów, pozwala na zautomatyzowanie czynności, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu trwania procesów wewnątrz organizacji.

zespół podczas spotkania biznesowego

Na podstawie zdobytych w ten sposób danych stworzyliśmy specyfikację funkcjonalno – techniczną systemu ERP, zawierającą wytyczne do dalszych etapów pracy nad projektem. W kolejnym kroku zaprojektowaliśmy makiety funkcjonalne systemu, a następnie ruszyliśmy z pracami programistycznymi.

W trakcie prac nad projektem korzystaliśmy z licznych technologii, które zagwarantowały niezawodność systemu – PHP 7.3, Yii2, PostgreSQL, jQuery, SASS, Node, NPM, Webpack, Docker, gitlab, CI/CD.

technologie używane w systemach erp

Projekt prowadziliśmy w modelu zwinnym, przy zastosowaniu frameworka Scrum. Zdecydowaliśmy się na taki model pracy ze względu na złożoność, wymaganie szybkiej adaptacji założeń systemu do zmian zachodzących w projektowanych procesach firmy oraz zmiennych warunków w branży. Wartość biznesowa dostarczana była przez dedykowany zespół specjalistów, w dwutygodniowych iteracjach, a ich efekt był gotowy do natychmiastowego wdrożenia.

Dedykowane rozwiązanie, skrojone na miarę biznesu Klienta

Zaproponowane przez nas rozwiązanie, w przeciwieństwie do poprzedniego, gotowego oprogramowania, z którego korzystał Klient, to dedykowane narzędzie, dopasowane w 100% do indywidualnych potrzeb. Pozwala to na natychmiastową adaptację do zmieniających się warunków biznesowych, sprzyja konkurencyjności i optymalizacji procesów.

Klient obecnie korzysta z systemu ERP uszytego na miarę – wyposażonego w specjalistyczne, rozbudowane i zaawansowane mechanizmy, które precyzyjnie odpowiadają konkretnym potrzebom przedsiębiorstwa, bez zbędnych i niewykorzystanych funkcjonalności.

Wdrożone funkcjonalności

Zaprojektowane oprogramowanie ERP charakteryzuje się licznymi funkcjonalnościami, które ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem i pozwalają na optymalizację procesów biznesowych. Projekt obejmował wszystkie obszary działalności firmy i zakładał pełną integrację zachodzących w niej procesów. Po analizie indywidualnych potrzeb Klienta zaprojektowaliśmy i zaimplementowaliśmy moduły, które zapewniły efektywny workflow.

Wśród najważniejszych funkcjonalności było stworzenie mechanizmów odpowiadających za:

  • obsługę inwestycji budowlanych
  • obieg dokumentów
  • rozliczanie inwestycji budowlanych w jednostkach krajowych i zagranicznych
  • mechanizmy raportów i statystyk
  • kontrolę procesów przez zarząd firmy

osoba analizuje dane z systemu

Wdrożone rozwiązania pozwoliły na automatyzację i monitorowanie procesów biznesowych, usprawnienie w zarządzaniu dokumentacji, a także zapewniło pełne bezpieczeństwo finansów firmy. Przede wszystkim jednak umożliwiło szybszy rozwój firmy na wszystkich płaszczyznach działalności.

Efekty i perspektywy rozwoju

Mocna analiza procesów w organizacji Klienta i głębokie rozumienie jej specyfiki pozwoliło dostrzec liczne możliwości optymalizacji pracy wewnątrz przedsiębiorstwa i zaimplementować je w systemie niezwłocznie bez szkody w zakresie i budżecie przedsięwzięcia. W efekcie 6-miesięcznych prac zespołu specjalistów powstał dedykowany system ERP, wspierający i usprawniający proces zarządzania firmą we wszystkich jej obszarach.

Ponadto narzędzie charakteryzuje przyjazny interfejs oraz łatwość obsługi. Po zakończeniu pracy nad projektem Klient otrzymał pakiet „perspektyw” dalszego rozwoju oprogramowania, które wraz ze zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstwa możemy na bieżąco modyfikować i rozwijać.

Anna Kaleta

Product Marketing Manager

Brak komentarzy

Napisz komentarz