Warsztaty z klientem - czyli jak zabezpieczyć inwestycję w rozwój oprogramowania > Blog Agencji Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Agencji Intellect / Agencyjny lifestyle  / Warsztaty z klientem – czyli jak zabezpieczyć inwestycję w rozwój oprogramowania
Warsztaty z klientem - czyli jak zabezpieczyć inwestycję w rozwój oprogramowania

Warsztaty z klientem – czyli jak zabezpieczyć inwestycję w rozwój oprogramowania

Podstawą realizacji każdego projektu jest właściwe zrozumienie problemu, wizji klienta i jego modelu biznesowego, a następnie wspólne wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania. Tu z pomocą przychodzą nam warsztaty kick-offowe, które są nieodłączną częścią naszego procesu projektowego. Na czym polegają? Dlaczego są takie ważne? I czy warto w nie zainwestować?

Warsztaty z klientem - czyli jak zabezpieczyć inwestycję w rozwój oprogramowania

Warsztaty – czyli bardziej efektywna współpraca

Warsztaty z klientem są nieodłącznym elementem projektów realizowanych w modelu zwinnym (Scrum). Spotkanie z klientem, którego celem jest przepracowanie modelu biznesowego klienta, zrozumienie jego celów i wizji, zastępuje dziesiątki maili, telefonów, czy wideokonferencji. Ponadto dzięki stosowanym narzędziom (np.: Team Canvas, Business Model Canvas, Lean Canvas, UVP Canvas, etc)  jesteśmy w stanie dobrze poznać i zrozumieć klienta oraz jego potrzeby, a także zbudować zaufanie i bliską relację. 

Na czym polegają warsztaty z klientem?

Warsztaty to spotkanie rozpoczynające pracę nad projektem, w którym udział bierze klient, czyli Product Owner oraz zespół deweloperski. Jego struktura różni się w zależności od projektu, ale z reguły jego celem jest zebranie jak największej ilości informacji o pomyśle klienta i jak najdokładniejszym zrozumieniu jego pomysłu na biznes.

W szczególności podczas takiego warsztatu staramy się doprecyzować kwestie takie jak:

 • Co klient chce osiągnąć za pomocą swojego projektu?
 • Jakie są potrzeby, motywacje, cele klienta?
 • Kto jest grupą docelową?
 • Kim jest persona?
 • Jaki problem użytkowników chcemy rozwiązać?
 • Jakie są wymogi i ograniczenia technologii? 
 • Jak wygląda model biznesowy klienta? 

team canvas

W przypadku naszych projektów pracę na warsztacie rozpoczynamy z reguły od narzędzia Team Canvas – pozwala nam ono w ustrukturyzowany sposób zebrać informację o wszystkich osobach zaangażowanych w projekt, ich rolach i umiejętnościach, doprecyzować cele projektu oraz określić zasady współpracy. 

business model canvas

Kolejnym często stosowanym narzędziem jest Business Model Canvas, pozwala nam ono dokładnie zrozumieć model biznesowy klienta, a w szczególności omówić segment klientów i Unique Value Proposition – unikalną wartość, którą nasz klient chce oferować swoim użytkownikom. 

W dalszej części warsztatu w zależności od potrzeb omawiamy strukturę danego systemu, wymogi technologiczne i bardzo często zastanawiamy się z klientem nad tym jak dany produkt mógłby wyglądać i działać – szkicujemy wstępną architekturę informacji. 

analiza danych

Przebieg warsztatów różni się w znacznym stopniu od tego, nad jakim projektem pracujemy, natomiast w każdym przypadku ich ogromną wartością jest możliwość przepracowania z klientem wspólnej wizji produktu przy zaangażowaniu każdego członka zespołu.

Cele warsztatów

Głównymi celami warsztatów są: zapoznanie się z modelem biznesowym klienta, przepracowanie wizji na dany produkt oraz wspólne nakreślenie ram projektu, które umożliwią efektywną współpracę, a finalnie jego pomyślną realizację i wdrożenie. Spotkanie w formie warsztatów dostarcza jednak wiele dodatkowych korzyści, ważnych zarówno z punktu widzenia klienta i jego biznesu, jak i zespołu deweloperskiego, są to między innymi:

 • możliwość personalnego zapoznania się wszystkich osób zaangażowanych w projekt,
 • zebranie ustaleń dotyczących realizacji projektu,
 • określenie wizji projektu,
 • ustalenie sposobu współpracy,
 • zebranie potrzeb, pomysłów i obaw,
 • określenie skali projektu.

Warsztaty jaka obopólna korzyść – dla klienta i agencji

Warsztaty  należy rozpatrywać jako obopólną korzyść, zarówno dla klienta, jak i agencji. W przeciwieństwie do „tradycyjnych” form komunikacji – czyli mailowej i telefonicznej – pozwalają na lepsze zrozumienie projektu i jego tła, zbudowanie partnerskiej relacji i wzajemnego zaufania.

Warsztaty generują maksimum zaangażowania i motywacji dla obu stron. To doskonale wykorzystany czas, w trakcie którego cały zespół, a w tym każdy z osobna,  wiele wnosi do projektu i procesu jego realizacji, wszyscy są otwarci na naukę i gotowi do rozwiązywania problemów, a także natychmiastowej adaptacji do nowych warunków lub oczekiwań.

Co istotne, założeniem warsztatów jest realizowanie współpracy w przyjaznej atmosferze, opartej na partnerstwie, gdzie każda ze stron zawsze może na siebie liczyć. Partnerzy chętnie się ze sobą komunikują, wymieniają pomysłami czy obawami – w końcu przyświeca im jeden, wspólny cel.

Warsztaty to czysta inwestycja

Warsztaty to zdecydowanie długofalowa inwestycja dla biznesu klienta. Odpowiednio przygotowane i moderowane warsztaty procentują zarówno na etapie samych spotkań, jak i w trakcie dalszej współpracy. 

warsztaty z klientem

Spotkania warsztatowe pozwalają na lepsze zrozumienie biznesu klienta i jego potrzeb, co umożliwia wspólne wypracowanie indywidualnego i idealnie dopasowanego rozwiązania. To z kolei pozwala oszczędzić czas i pieniądze, a tym samym przyczynia się do zoptymalizowania procesów biznesowych klienta.

Oczywiście przebiegu warsztatów nie sposób w 100% zaplanować, bo zdarzają się sytuacje podczas, których należy przepracować inną, bardziej palącą kwestię niż to, co wcześniej zaplanowaliśmy. Często dalszy ciąg spotkania wymaga modyfikacji doświadczonego facilitatora i takiego pokierowania warsztatem, aby obie strony wyniosły z niego jak najwięcej. 

Anna Kaleta

Product Marketing Manager

Katarzyna Smoleń - Drzazga

UX Designer

Brak komentarzy

Napisz komentarz