Nowy regulamin Facebooka - sprawdź,czy nie łamiesz zasad portalu > Blog Agencji Intellect
Wciśnij enter, aby wyszukać
Blog Agencji Intellect / Social Media  / Nowy regulamin Facebooka – sprawdź,czy nie łamiesz zasad portalu
Nowy regulamin Facebooka

Nowy regulamin Facebooka – sprawdź,
czy nie łamiesz zasad portalu

W ostatnich dniach Facebook opublikował nowy regulamin, który skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie użytkowników oraz świadomym zamieszczaniu i udostępnianiu treści. Zmiany te są konsekwencją, trwających od kilku już miesięcy, dyskusji na temat roli i pozycji portalu, ochrony danych w nim zawartych (przesłuchanie Marka Zuckerberga przez Kongres czy omawianie afery Cambridge Analityca) oraz przetwarzania tych danych (wchodzące rozporządzenie RODO). W naszym artykule przedstawiamy najważniejsze zasady wprowadzone w nowym regulaminie Facebooka, które będą miały wpływ tak na firmy, jak i prywatnych użytkowników.

Nowy regulamin Facebooka

W trakcie przesłuchania przez Kongres, jednym z ważnych elementów poruszonych przez Marka Zuckerberga, było dbanie o poczucie bezpieczeństwa na portalu. Kwestia ta dotyczyła przede wszystkim reagowania na mowę nienawiści, przemoc i treści niezgodne z prawem oraz publikację materiałów o tle seksualnym lub nękającym. Te elementy zostały dość precyzyjnie określone w nowym regulaminie. Na co zatem należy zwrócić uwagę publikując treści oraz jakie naruszenia powinniśmy zgłaszać?

Treści będące mową nienawiści i formą dyskryminacji

Nie od dziś wiadomo, że Facebook duży nacisk kładzie na kontrolę publikacji, które zawierają mowę nienawiści lub wyrażają dyskryminację (do tej pory dotyczyła ona przede wszystkim kwestii rasowych, narodowościowych czy wyznaniowych). Jednak nowy regulamin poszerza dotychczasowe zasady o kilka istotnych elementów, na które trzeba będzie zwrócić uwagę. Poniżej kilka z ważniejszych określeń, jakich używania zabraniają nowe standardy społeczności:

 • komentarze “odczłowieczające”, np. porównanie do brudu czy choroby lub zwierzęcia w negatywnym kontekście
 • wszelkie treści wytykające ułomności, jak: brzydki, odrażający, głupi, z niskim IQ, oszust, skąpiec
 • treści wyrażające pogardę lub obrzydzenie: nienawidzę, nie lubię, ohyda
 • wszelkie treści uważane za obelgi w danym języku

Oczywiście nie oznacza to, że każde użycie takich wyrażeń będzie naruszeniem regulaminu. Facebook będzie analizował również intencje nadawcy – jeśli będą one miały charakter edukacyjny, motywacyjny lub zwiększający świadomość społeczną albo będą wyraźnym żartem czy komentarzem społecznym, nie zostaną one zablokowane. Jak ta weryfikacja będzie faktycznie wyglądać – dopiero się przekonamy.

Screen Facebook - mowa nienawiści na portalu

Screen za: Facebook, Standardy Społeczności (https://www.facebook.com/communitystandards/)

 

Groźby, działalność przestępcza i obrót niektórymi towarami

Jak możemy zauważyć powyżej, nowy regulamin stara się maksymalnie szczegółowo określić rodzaj treści, których publikacja będzie całkowicie zakazana na portalu (tym samym zgłoszenie takich naruszeń będzie skutkować usunięciem treści oraz dalszymi konsekwencjami np. w postaci blokowania kont). Takimi publikacjami będą również deklaracje użycia przemocy, wezwania do takich zachowań lub ich popieranie. Co ważne, naruszeniem będą także wszelkiego rodzaju groźby czy opisywanie zamiaru użycia broni (poza kontekstem działań wojskowych czy gier wideo). Facebook duży nacisk kładzie natomiast na wiarygodność tych treści. Sposób jej sprawdzania wyklaruje się pewnie dopiero za jakiś czas w praktyce, nie mniej jednak takie komunikaty będą teraz uważnie analizowane.

Regulamin wprowadza też istotny zakaz dotyczący obrotu towarów, który obejmie wszystkich użytkowników globalnie, niezależnie od pojedynczych, wewnętrznych regulacji prawnych poszczególnych państw (nawet jeśli w danym miejscu prawo zezwala na handel tymi towarami). Od teraz nie będzie można na Facebooku sprzedawać ani kupować:

 • substancji odurzających
 • marihuany
 • leków
 • broni palnej

Nie oznacza to całkowitego zakazu promowania tych towarów – oczywiście zgodnie z prawem określonym w danym państwie, pod warunkiem, że obrót towarem będzie odbywał się poza platformą.

Komunikacja na Facebooku - Nowy Regulamin


Własność intelektualna użytkowników – prawo autorskie na Facebooku

W nowym regulaminie Facebook podkreśla znaczenie ochrony praw własności intelektualnej. Nie jest to temat nowy – wbrew krążącym w wirtualnej społeczności plotkom, portal nigdy nie zastrzegał sobie przejęcia praw do publikowanych przez użytkowników treści. Osoba zamieszczająca treści na swoim profilu, musiała jedynie liczyć się z tym, że w ten sposób wyraża zgodę na ich udostępnianie przez innych (przez przycisk “udostępnij” i tylko przez wybranych odbiorców), oraz że publikowane treści będą brane pod uwagę przy analizie w celach reklamowych (ale nie używane jako materiały reklamowe!).

Jednak ze względu na brak precyzyjnego opisania tej kwestii, nowy regulamin wyraźnie podkreśla prawa autorskie użytkowników portalu do zamieszczanych przez nich treści. Użytkownicy są bowiem właścicielami wszystkich treści, które publikują w serwisie. O ich dostępności decydują poprzez odpowiednie ustawienia prywatności. Co jednak ważne, w serwisie wolno zamieszczać tylko treści, do których ma się prawo (a więc: przygotowane samodzielnie, zamieszczone za zgodą autora albo na licencji umożliwiającej ich dowolne wykorzystywanie).

Wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej (w szczególności autorskich oraz praw do znaków towarowych) mogą być zgłaszane administracji Facebooka. Po takim powiadomieniu treści będą usuwane lub dostęp do nich zostanie ograniczony.

Prawo autorskie na Facebooku


Fałszowanie tożsamości

Należy się spodziewać, że Facebook w najbliższym czasie zwiększy wysiłki mające na celu usunięcie z serwisu fałszywych kont. Mark Zuckerberg w Kongresie zapowiadał walkę m.in. z mową nienawiści i fałszywymi newsami – a zdaniem twórców Facebooka anonimowość daje większe poczucie bezkarności w portalach społecznościowych. Ludzie występujący pod swoimi prawdziwymi nazwiskami, czują się bardziej odpowiedzialni za treści publikowane w social mediach. Zakazane jest więc tworzenie wielu kont, zakładanie kont nieprawdziwych albo podawanie fałszywych danych – takich jak niewłaściwe nazwisko albo błędna data urodzenia.

Tożsamość na Facebooku

W jaki sposób może odbić się to na firmach? Niektóre z nich nadal zakładają lub posiadają konta prywatne zamiast fanpage, wykorzystując nazwę produktu lub firmy jako imię i nazwisko. W dobie zwiększonej kontroli na Facebooku może się to skończyć nie tylko usunięciem takiego konta, ale również zablokowaniem prywatnego profilu lub nawet konsekwencjami na związanym z kontem profilu firmowym.

Powyżej omówiliśmy kwestie, które w nowym regulaminie uznaliśmy za najważniejsze. Informacje odnośnie standardów społeczności poruszają jednak także wiele innych tematów – jak zakaz publikacji zachęcających do samobójstwa i samookaleczenia czy kwestie materiałów dotyczących przemocy seksualnej lub nagości. Publikacja niektórych materiałów była już zakazana w poprzedniej wersji regulaminu, ale obecnie większość zagadnień rozwinięto i opisano bardziej szczegółowo. Wraz z wejściem nowych zasad, zwiększy się także poziom weryfikacji ich przestrzegania.

Pełny regulamin znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/communitystandards/.

Aleksandra Jucha

Marketing & PR Manager

Magdalena Kubasiewicz

Content Marketing & PR Specialist

2 komentarze
 • Odpowiedz 25 kwietnia 2018 16:30

  Czy wiadomo coś na temat, jak będzie wyglądać procedura zgłaszania treści naruszających prawo autorskie, gdy ktoś posłuży się zdjęciami naszego autorstwa bez naszej wiedzy lub co gorsza – do promowania swojej działalności?

Napisz komentarz